Ziņas

APTIEKA

Attēls
  ‘’AUCES NAMI TOREIZ UN TAGAD’’ 13. APTIEKA Laiks cikla šī gada pirmajam ierakstam, kurā nedaudz papētīsim namu Raiņa ielā 29, kurā 123 gadus atradās aptieka. Iespējams uzzināsiet ko jaunu vai atsvaidzināsiet atmiņā kaut ko piemirstu. Kā vienmēr gaidām Jūsu atmiņas,   komentārus un papildinājumus! ---------- Šoreiz materiāla sagatavošanā izmantoti bibliotēkas novadpētniecības materiāli, Oskara Venckus atmiņu pieraksti, grāmata ‘’Auce tevi vārdā sauc’’,   B.Mauriņas un V.Šidlovskas raksts ``Farmācijas maģistrs Jānis Hertelis un viņa devums Latvijas farmācijas attīstībā`` izdevumā ``Acta medico-historica Rigensia VII`` un interneta vietne periodika.lv .

TIRGUS LAUKUMS

Attēls
Laiks cikla 12. sērijai, kurā papētīsim, kāds reiz bija Auces Tirgus (Aspazijas un Pionieru) laukums un kas savulaik atradies ap to izvietotajās ēkās. Varbūt uzzināsiet ko jaunu, varbūt atsvaidzināsiet atmiņā ko aizmirstu. Kā vienmēr gaidām Jūsu atmiņas,   komentārus un papildinājumus! ---------- Materiāla sagatavošanā izmantoti bibliotēkas novadpētniecības materiāli, Oskara Venckus un Žaņa Skudras   atmiņu pieraksti, grāmatas ‘’Auce tevi vārdā sauc’’ un   Laimoņa Niedres ‘’Kā tālā spogulī…’’,   interneta vietnes: periodika.lv   un vadakstesmantojums.saldus.lv Šoreiz daudz pētītas reklāmas un sludinājumi   20.-30.-to gadu preses izdevumos. ------------ Ir doma arī nākošgad turpināt šo ciklu un papētīt   ēkas, iestādes vai organizācijas Auces vēsturē. Labprāt uzklausīsim Jūsu ieteikumus, par kuru ēku, notikumu vai personībām vēstures griežos   Jūs gribētu uzzināt ko vairāk. #Auce #novadpētniecība

BIJUŠO SKOLU ĒKAS

Attēls
  Laiks cikla 11. sērijai, kurā papētīsim, kurās Auces un apkārtnes ēkās vēsturiski atradušās skolas. Varbūt uzzināsiet ko jaunu, varbūt atsvaidzināsiet ko aizmirstu. Kā vienmēr gaidām Jūsu atmiņas,   komentārus un papildinājumus! ---------- Materiāla sagatavošanā izmantoti bibliotēkas novadpētniecības materiāli, Oskara Venckus   atmiņu pieraksti, grāmatas ‘’Auce tevi vārdā sauc’’ un   Laimoņa Niedres ‘’kā tālā spogulī…’’,   interneta vietnes: periodika.lv - zudusilatvija.lv - redzidzirdilatviju.lv -vadakstesmantojums.saldus.lv Īpašs pald ies skolotājai Brigitai Pētersonei par palīdzību ''Steļķu'' māju meklēšanā un Reihu ģimenei par ''Putnu'' fotogrāfijām!